12 Nisan 2009 Pazar

Türkiye'nin Bilim ve İnovasyon Ülke Notu

Ekonomik büyüme son yıllarda hızlandı, fakat diğer OECD ülkeleriyle arasındaki gelir uçurumu çok yüksek. Büyüyen ve açık bir ekonomi olarak Türkiye'nin ana ekonomik sektörleri - tarım, tekstil, hazır giyim, mekanik, çelik, kereste, kağıt, nakliye malzemeleri - düşük maliyetli rakiplerinin rekabet baskısı altında. Bu sektörlerdeki verimlilik ve inovasyonu arttırması rekabetçiliğini koruyabilmesi için çok önemli ayrıca modernize etmeye devam edilmesi gereken doğrudan yabancı yatırımları cazip hale getirmesi de çok önemlidir.   

2006 yılında GDP'sinin %0.76'sını AR-GE'ye ayırmış. İş AR-GE'si GDP'nin sadece %0.28'i, Buna rağmen brüt yurtiçi harcamanın AR-GE üzerindeki payı 2006 yılında %37 artış gösteren İş sektörü tarafından yapılmış.  

Birincil ve ikincil eğitim performansının düşük ortalamasına rağmen, Türkiye küçük ama yüksek kaliteli, çoğunluğu yüksek öğretimde görevli S&E (Bilim&Mühendislik) mezunu ve araştırmacısı yetiştirme geçmişine sahiptir. 2006 yılında araştırmacıların sayısı 90 000, 1999 yılında 58 000 idi ancak halen göreli olarak EU ortalamasının altında. Bilim ve Mühendislik mezunları 2005 yılında %20 ile üçüncü sırada. Türkiye az doktora öğrencisi eğitir, kısmen çünkü birçok öğrenci ileri eğitim için yurtdışına gider.

Türkiye net olarak bir teknoloji ithalatçısıdır ve patent uygulamalarının çoğu yabancı ajanslar veya eş-mucitler (co-inventors) tarafından yapılıyor; yurtiçi firmalar, toplamın 10'da birini oluşturuyor. Üçlü patent ailesinde (yani European Patent Office (EPO), the United States Patent and Trademark Office (USPTO) and the Japan Patent Office (JPO)) Türkiye'nin payı, milyon nüfus başına çok düşüktür, 2005'te bu oran milyon nüfus başına 0.4'teydi, buna rağmen 1995'ten bu yana çok hızla yükseliyor.  

Hükümetin 9. Kalkınma Planına göre AR-GE harcamaları artacak, araştırma alt yapısı geliştirilecek, endüstri-bilim ilişkileri canlandırılacak (teknoloji geliştirme bölgeleri). Ulusal Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Stratejisinin 2013 için 2 temel hedefi vardır: araştırma yoğunluğunu %2'ye çıkarmak ve tam zamanlı araştırmacıların sayısını 150 000'e yükseltmek. Bilim ve Teknoloji Politika Hareket Planının (2005-10) rolü, ulusal bilim, teknoloji ve inovasyon sisteminin ana amaçları ve hedeflerini gerçekleştirmektir. SME Stratejisi ve Hareket Planı (2007-09) global kaynaklarla Türk üniversitelerinin işbirliğini sağlayarak, eğitim ve SME'lerin kapasitesini arttırmak gibi tedbirleri içeriyor.

Ulusal teknoloji platformları endüstrinin AR-GE ve inovasyon kapasitesini arttırmak amacıyla kurulmuştur. Birbirleri arasında yüksek paylaşım olan sektörlere ait beş platform (elektrik/elektronik, metal, tekstil, deniz bilimleri ve otomotiv) kuruldu. Ve onlardan ikisi enerji ve ilaç sektörü ile yüksek ilişki içerisinde. Bu platformlar uzun-dönemli araştırma hedeflerini tanımlamak, stratejik araştırma planları hazırlamak ve bu planları gerçekleştirmek için yollar oluşturmak için yardımcı olurlar.


[2006 yılına ait OECD'nin Türkiye raporunun 
adresindeki orijinal kaynağından çevrilmiştir. Hatalar olabilir ancak ihmal edilebilir derecededir.]

0 yorum:

Related Posts with Thumbnails

  © SUgibiOL Blog 2007-2016

ÜST