10 Nisan 2009 Cuma

Altını Çizdiklerim-1

Sanayileşme yeryüzünde yayıldıkça, onun tek gizli deseni de görünür hale geldi. Bu yasa, milyonlarca insanın davranışını programlayan, birbirine bağlı altı ilkeden oluşuyordu.

Üçüncü Dalga insanları, bu 6 ilkeye tüm güçleriyle saldırmaktadır.

1- Standartlaştırma
2- Uzmanlaşma
3- Eşleme (senkronizasyon/koordinasyon)
4- Toplayıcılık: 19. yüzyıla Büyük Toplanmalar Çağı da denebilir. Suçlular cezaevine, deliler tımarhanelere, yaşlılar huzurevlerine, işçiler fabrikalara, çocuklar okullara konarak ilk üçte bahsedilen standartlaştırma, uzmanlaşma ve senkronizasyon süreçleri de sağlanmış oluyordu.
5- Büyüklük Tutkusu (Makrofilya): Bir şirket ne kadar büyükse o kadar verimlidir. Bunun ileri aşaması için Gigantomania (Devlik Tutkusu)
6- Merkezileşme

Görüldüğü gibi sayılan maddeler ya da gizli yasaların hepsi birbiriyle içiçedir yani birbirlerini beslerler.

Üçüncü Dalga güçleri bu ilkelerin her birine karşı saldırıya geçmiştir. Yeni doğan uygarlık yani Üçüncü Dalga uygarlığı, eskisini nerede görse orada kıstırmaktadır.

Sanayileşmiş toplumların -kurallar koymaya o kadar alışık olan- seçkinleri, tıpkı eski çağların derebeylerinin uğradığı akibete uğrayacaklardır. Bazıları bir kenara itilecek, bazıları tahtlarından indirilecek, kimisinin elinden bütün iktidar alınacaktır. Yalnız bazıları, en akıllı olanları ve en çok uyum sağlayabilenleri, gerekli değişiklikleri yapacaklar ve Üçüncü Dalga uygarlığının liderleri olarak ortaya çıkacaklardır.

0 yorum:

Related Posts with Thumbnails

  © SUgibiOL Blog 2007-2016

ÜST