13 Kasım 2007 Salı

Farklı bir yaklaşım

Bir gazetede çıkması üzerine ben de "ne olmuş" diye baktım. USAK başkanı Sedat Laçiner'in Hangi PKK, Hangi DTP? başlıklı makalesini okudum. Özellikle; Genç PKKlılar (Derin PKK), PPKda liderlik sorunu, ABD'nin etkisi, Siyasileştirme çabaları gibi konuları işlemiş.

Beğendiğim iki tespitten ilkinde, siyasileştirme konusunda IRA örneğine atıfta bulunarak, siyasileştirmenin yararları konusunda şunları yazmış:
"Bunun birkaç yararı olmuştur: İlk olarak siyasi ve silahlı alanda mücadele verenler arasında yaşam farkı siyasi farkları getirmiş ve bazı görüş farkları oluşmuştur. İkinci olarak terörün meşruiyet zemini yasal sahada azaltılmıştır. Terör örgütü sempatizanları silahlı mücadelenin tek yol olmadığını düşünmeye başlamışlardır. Üçüncü olarak siyasetin yıpratıcılığı örgüt yandaşlarını da yıpratmıştır. Dördüncü olarak örgüt ile iletişim kurulabilmiştir. Beşinci olarak Sinn Fein kanalıyla örgüt daha sorumlu bir hale getirilmiştir. Her eylemden sonra bunu topluma izah etmek zorunda olan Sinn Fein olmuştur. "

Bir diğer etkili tespiti ise, PKKnın DTP'yi meclisten kovdurma gibi bir hedefinin olduğu. Laçiner PKKnın kendisini, bununla bölgede tek yetkili organ olarak gösterme çabasının olduğunu yazmış.

Tamamının okunmasında fayda var diye düşünüyorum.

0 yorum:

Related Posts with Thumbnails

  © SUgibiOL Blog 2007-2016

ÜST